Bộ dũa 6 món - ENDURA
Đăng ngày 22-11-2014 Lúc 09:50'- 684 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Bộ dũa 6 món - ENDURA
THÊM VÀO GIỎ - Vui Lòng Đặt Hàng Tại Www.thietbidaithanh.vn
E9033 Bộ dũa 06 món  3x160mm
Dẹp, tam giác, vuông, mo, tròn, đầu nhọn
E9034 Bộ dũa 06 món  4x160mm
Dẹp, tam giác, vuông, mo, tròn, đầu nhọn
E9035 Bộ dũa 06 món  5x180mm
Dẹp, tam giác, vuông, mo, tròn, đầu nhọn