Máy Hàn Nổ SOYER BMK-16i
Đăng ngày 23-06-2014 Lúc 01:57'- 2045 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Máy Hàn Nổ SOYER BMK-16i
3 x 400 V - 50/60 Hz - 32 AT
M3 - M16 RD