Superior Plasma 90HF
Đăng ngày 21-08-2013 Lúc 02:04'- 1515 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Superiro Plasma 90HF 20-90A 30mm
Kích thước: 50.5 x 25 x 43
Trọng lượng: 30 kg