Kyoritsu Rcd Testers 5406A
Đăng ngày 21-05-2013 Lúc 09:08'- 800 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
Kyoritsu Rcd Testers 5406A
Rated tripping current 10/20/30/200/300/500mA
Fault condition settings x 1/2, x 1, x5, xDC, AUTO
Trip current duration 1000ms, 200ms(x5)
Voltage measurement
Lowest resolution 1ms
Test with two wires only 230V + 10%/ -15% 50Hz
Tiêu chuẩn áp dụng IEC 61010-1
CAT. III 300V
IEC 61010-031
IEC 61557-1, 6
IEC 60529(IP54)
Kích thước (mm) 185 x 167 x 89
Trọng lượng 800g