Thước Đo Cao Mitutoyo
Đăng ngày 30-03-2013 Lúc 10:25'- 1319 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
THƯỚC ĐO CAO MITUTOYO

MÔ TẢ HÀNG HOÁ MÃ HÀNG
Thước đo cao đồng hồ 0-300mm/0.01mm 192-130