MŨI ĐỤC LỤC GIÁC - HEX BENZ
Đăng ngày 19-03-2013 Lúc 03:57'- 1505 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
MŨI ĐỤC LỤC GIÁC - HEX BENZ
(GIÁ CHƯA 10% VAT)

Stt Tên Gọi Chiều dài mũi
1 Đầu nhọn 17 x 280 mm
2 Đầu nhọn 30 x 410 mm
3 Đầu nhọn 30  x 600 mm