T-1000NDX - KYOWA
Đăng ngày 15-03-2013 Lúc 10:36'- 1420 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
Áp lực 1000Bars
Miệng hút 8mm
Hành trình 30mm
Lưu lượng 1.5cc
Bình chứa 18L
Ngã ra 3/8”
Trọng lượng 9kg