GHG 600-3
Đăng ngày 23-11-2012 Lúc 04:40'- 1479 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
GHG 600-3
công Suất 
Rated input power
1,800W
Nhiệt Độ 
Air Temperature
50/400/6000C
Dung Tích Thổi
Volume of air
250/350/500 L/P
Trọng Lượng
Weight
0.8Kg