Đầu tuýp xi bóng 12 cạnh - ENDURA
Đăng ngày 22-11-2014 Lúc 01:22'- 589 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Đầu tuýp xi bóng 12 cạnh - ENDURA

E3610 Đầu tuýp xi bóng 12 cạnh -1/2"-10mm
E3612 Đầu tuýp xi bóng 12 cạnh -1/2"-12mm
E3614 Đầu tuýp xi bóng 12 cạnh -1/2"-14mm
E3615 Đầu tuýp xi bóng 12 cạnh -1/2"-15mm
E3617 Đầu tuýp xi bóng 12 cạnh -1/2"-17mm
E3619 Đầu tuýp xi bóng 12 cạnh -1/2"-19mm