Bộ Tuốc nơ vít 13 món - ENDURA E1919
Đăng ngày 22-11-2014 Lúc 10:40'- 652 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Bộ Tuốc nơ vít 13 món - ENDURA E1919

E1919 - 13 món  * Tuvit mini - 6 món + tuvit dẹp 3x75,5x75,6x100mm - 3 món
* Tuvit pake 3x75,5x75,6x100mm - 3 món + tuvit đóng pake PH3x150mm - 1 món