Tuốc nơ vít đầu dẹp đóng - ENDURA
Đăng ngày 22-11-2014 Lúc 10:29'- 629 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Tuốc nơ vít đầu dẹp đóng - ENDURA
THÊM VÀO GIỎ - Vui Lòng Đặt Hàng Tại Www.thietbidaithanh.vn
E6403 Tuốc nơ vít đầu dẹp đóng 6x100mm
E6405 Tuốc nơ vít đầu dẹp đóng 6x150mm
E6406 Tuốc nơ vít đầu dẹp đóng 8x150mm
E6407 Tuốc nơ vít đầu dẹp đóng 8x200mm
E6408 Tuốc nơ vít đầu dẹp đóng 8x250mm