Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa - ENDURA
Đăng ngày 21-11-2014 Lúc 10:26'- 590 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa - ENDURA

E6151 Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa No. 0x75mm
E6152 Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa  No. 0x100mm
E6153 Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa No. 0x150mm
E6154 Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa No. 1x75mm
E6155 Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa No.1x100mm
E6156 Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa No.1x150mm
E6157 Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa No.1x200mm
E6158 Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa No.2x38mm
E6159 Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa No.2x100mm
E6160 Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa No.2x150mm
E6161 Tuốc nơ vít đầu pake cán nhựa No.2x200mm