Máy Hàn Nổ SOYER BMK-12W
Đăng ngày 21-06-2014 Lúc 01:11'- 2425 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Máy Hàn Nổ SOYER BMK-12W
3 x 400 V - 50/60 Hz - 32 AT
M3 - M12