Máy Hàn Nổ SOYER BMS-8N, BMS-8NV
Đăng ngày 21-06-2014 Lúc 09:00'- 2311 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Máy Hàn Nổ SOYER BMS-8N, BMS-8NV
115/230V - 50/60Hz - 16/10AT
BMS-8N: M3 - M8
BMS-8NV: M3 - M10