TS 250
Đăng ngày 17-10-2013 Lúc 03:07'- 1352 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
TS 250 Kích thước L x W x H: 760 x 760 x 490 mm
Size bàn L x W: 645 x 755 x 985 mm
Tối đa cắt cao 45/90°: 52/77mm
Tốc độ cắt: 34m/s
Lưỡi cưa: ø250 x 30 mm
Đầu vào: 2KW
Đầu ra: 1.2KW
Trọng lượng: 32 kg