RBE 12-180 SET
Đăng ngày 30-08-2013 Lúc 09:40'- 919 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
RBE 12-180 SET Đường kính ống: 180mm
Tốc độ không tải: 900-2800/min
Bề rộng dây: 40mm
Bề dài dây: 760mm
Góc bao phủ: 270o
Tốc độ không tải của dây: 2.7-8.5m/s
Đầu vào: 1200W
Đầu ra: 720W
Trọng lượng: 3.7kg