Technology Plasma 41
Đăng ngày 21-08-2013 Lúc 01:59'- 1013 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Technology Plasma 41 7- 40A 12mm
Kích thước: 54 x 15 x 27
Trọng lượng: 7.6 kg