Digital Spotter 9000RA
Đăng ngày 19-08-2013 Lúc 11:32'- 921 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Digital Spotter 9000RA 3+3mm * C/w: water cooling system $ Standard Acc
Kích thước: 85 x 54 x 106
Trọng lượng: 105 kg