MasterMig 300 - 400
Đăng ngày 19-08-2013 Lúc 10:29'- 1368 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
MasterMig 300 40-300A
Kích thước: 94.5 x 56.5 x 83
Trọng lượng: 96 kg
MasterMig 400 50-400A
Kích thước: 94.5 x 56.5 x 83
Trọng lượng: 104 kg