TelMig 203/2 Turbo - 250/2 Turbo
Đăng ngày 19-08-2013 Lúc 10:23'- 1387 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
TelMig 203/2 Turbo 25-200A
Kích thước: 80 x 45 x 65.5
Trọng lượng: 45 kg
TelMig 250/2 Turbo 35-260A
Kích thước: 80 x 45 x 65.5
Trọng lượng: 50 kg