Digital Mig 220
Đăng ngày 20-08-2013 Lúc 09:17'- 1227 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Digital Mig 220 30-170A
Kích thước: 80 x 45 x 71
Trọng lượng: 53 kg