Linear 300S / 430HD / 530HD
Đăng ngày 20-08-2013 Lúc 08:33'- 1042 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Linear 300S 50-250A
Kích thước: 95 x 49 x 68
Trọng lượng: 69.6 kg
Linear 430HD 60-360A
Kích thước: 100 x 54 x 76
Trọng lượng: 110.7 kg
Linear 530HD 60-450A
Kích thước: 100 x 54 x 76
Trọng lượng: 170 kg