EURARC 310 / 420 / 520
Đăng ngày 15-08-2013 Lúc 09:39'- 1040 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
EURARC 310 60-250A
Kích thước:69 x 39 x 48
Trọng lượng: 27 kg
EURARC 420 70-350A
Kích thước:83 x 45.5 x 58
Trọng lượng: 61 kg
EURARC 520 40-450A
Kích thước: 95 x 49 x 68
Trọng lượng: 81 kg