Energy 1000 / 1500 Start
Đăng ngày 12-08-2013 Lúc 09:32'- 1233 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Enegry 1000 Start 12/24V 100A
Kích thước: 38 x 56 x 88.5
Trọng lượng: 45kg
Enegry 1500 Start 12/24V 150-250A
Kích thước: 38 x 56 x 88.5
Trọng lượng: 69kg