Dynamic 320-520-620 Start
Đăng ngày 12-08-2013 Lúc 09:08'- 1143 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Dynamic 320 Start 12/24V 45A
Kích thước: 30.5 x 36 x 63
Trọng lượng: 13.4kg
Dynamic 520 Start 12/24V 75A
Kích thước: 36.5 x 46 x 75.5
Trọng lượng: 20 kg
Dynamic 620 Start 12/24V 90A
Kích thước: 36.5 x 46 x 75.5
Trọng lượng: 24 kg