Computer 48/2 Prof
Đăng ngày 10-08-2013 Lúc 02:06'- 982 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Computer 48/2 Prof 6/12/24/36/48V  11/30/30/30/27A
Kích thước: 28 x 35 x32
Trọng lượng: 12.7kg