Pro Start 2824
Đăng ngày 09-08-2013 Lúc 10:54'- 875 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Pro Start 2824 12/24V Start 2500A
Kích thước: 20.5 x 33.5 x 36
Trọng lượng: 16.1kg