T-CHARGER 18-26
Đăng ngày 09-08-2013 Lúc 09:03'- 1319 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
T-Charger 18 Boost 12v 5-180Ah 8A
Kích thước (L x W x H) cm: 30 x 9.5 x 5.5
Trọng lượng: 1.1 kg
T-Charger 26 Boost 12v 10-250Ah 16A
Kích thước (L x W x H) cm: 30 x 9.5 x 5.5
Trọng lượng: 1.4 kg