PMD 3530
Đăng ngày 08-08-2013 Lúc 11:29'- 1327 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Công suất 1100W
Tốc độ 1 cấp
Khả năng cắt 35x35 mm
Khả năng khoan -
Khả năng taro -
Lực nam châm 15,000N
Trọng lượng 10kg