Kyoritsu Sensor Series Load Current type 8122
Đăng ngày 23-05-2013 Lúc 12:15'- 1189 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
Kyoritsu Sensor Series Load Current type 8122
AC 500A
φ 40