Kyoritsu Sensor Series Load Current type 8121
Đăng ngày 22-05-2013 Lúc 11:43'- 1377 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
Kyoritsu Sensor Series Load Current type 8121
 AC 100A
φ 24