Kyoritsu DIgital Multimeters 1009
Đăng ngày 09-05-2013 Lúc 09:38'- 730 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
Kyoritsu DIgital Multimeters 1009
DC V 400mV/4/40/400/600V
AC V 400mV/4/40/400/600V
DC A 400/4000μA/40/400mA/4/10A
AC A 400/4000μA/40/400mA/4/10A
Ω 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ
Thử nghiệm điện dung 40/400nF/4/40/100μF
Tần số 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512Hz/5.12/10MHz
Tiêu chuẩn áp dụng IEC 61010-1
CAT.III 300V
IEC 61010-031
Nguồn điện R6P x 2
Kích thước (mm) 155 x 75 x 33
Trọng lượng 260g