Kyoritsu DIgital Multimeters 1018/1018H
Đăng ngày 09-05-2013 Lúc 09:18'- 761 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
Kyoritsu DIgital Multimeters 1018/1018H

DC V 400mV/4/40/400/600V
AC V 4/40/400/600V
DC A  
AC A  
Ω 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ
Thử nghiệm điện dung 4/40/400nF/4/40/200μF
Tần số 10/100Hz/1/10kHz
Tiêu chuẩn áp dụng IEC 61010-1
CAT.III 300V
IEC 61010-031
Nguồn điện LR-44x2
Kích thước (mm) 107 x 54 x 10
Trọng lượng 70g(1018)
80g(1018H)