STEB 70 Quick METABO
Đăng ngày 25-04-2013 Lúc 09:15'- 1216 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Gỗ 70 mm
- Kim loại 20 mm
  1. - Thép
6 mm
Phạm vi xoay từ / đến - 45 °/+ 45 °
Pendulum stroke levels 4
Strokes in idle 900 - 3.300 /min
Công suất vào 570 W
Công suất ra 335 W
Weight (without power cable) 2 kg