Máy Đo Độ Cứng Rockwell TXR-150 (TIME)
Đăng ngày 01-04-2013 Lúc 11:25'- 1116 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG ROCKWELL TXR-150 (TIME)
LỰC ÉP TƯƠNG ỨNG 588, 980, 1471
THANG ĐO  
ĐỘ CHIA  
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC  
KICH THƯỚC VẬT ĐO ĐỨNG 200mm
KÍCH THƯỚC VẬT ĐO NGANG 140mm
KÍCH THƯỚC MÁY (mm)  
TRỌNG LƯỢNG MÁY (kg) 80