Panme Đo Ngoài
Đăng ngày 30-03-2013 Lúc 10:32'- 1176 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
PANME ĐO NGOÀI

MÔ TẢ HÀNG HOÁ MÃ HÀNG
Panme đo ngoài cơ 0-25mm/0.01mm 103-137
Panme đo ngoài cơ 25-50mm/0.01mm 103-138
Panme đo ngoài cơ 50-75mm/0.01mm 103-139-10
Panme đo ngoài cơ 75-100mm/0.01mm 103-140-10
Panme đo ngoài cơ 0-150mm/0.01mm 104-135A
Panme đo ngoài cơ 150-300mm/0.01mm 104-136A
Panme đo ngoài điện tử 0-25mm (0-1")/0.001mm 293-240
Panme đo ngoài điện tử 0-25m (0-1")/0.001mm 293-340
Panme đo ngoài điện tử 0-25mm (0-1")/0.001mm 293-821
panme đo ngoài điện tử 0-25mm (0-1")/0.001 293-831