Thước Đo Độ Dày Mitutoyo
Đăng ngày 29-03-2013 Lúc 11:23'- 1073 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
THƯỚC ĐO ĐỘ DÀY MITUTOYO

MÔ TẢ HÀNG HOÁ MÃ HÀNG
Thước đo độ dày 0-10mm/0.01mm (30mm) 7301
Thước đo độ dày 0-10mm/0.01mm (120mm) 7321
Thước đo độ dày 0-10mm/0.01mm 7327
Thước đo độ dày điện tử 0-12.7mm/0.001mm 547-400S