MŨI KHOAN KIM LOẠI
Đăng ngày 19-03-2013 Lúc 11:43'- 1243 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
MŨI KHOAN KIM LOẠI
(GIÁ CHƯA 10% VAT)

1 Mũi khoan Hộp 19 ct 1.0 – 10.0mm
2 Hộp 25 ct 1.0 – 13.0 mm
3 Hộp 29 ct 1/16” – ½”