ĐĨA NHÁM XẾP BENZ
Đăng ngày 19-03-2013 Lúc 09:39'- 1062 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
ĐĨA NHÁM XẾP BENZ
(GIÁ CHƯA 10% VAT)


 
Stt Quy cách Độ mịn
1 4” – 100 mm A 60
2 4” – 100 mm A 80
3 4” – 100 mm A 100
4 4” – 100 mm A 120