ĐÁ MÀI BENZ
Đăng ngày 20-03-2013 Lúc 08:30'- 1017 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
ĐÁ MÀI BENZ
(GIÁ CHƯA 10% VAT)
Stt Quy cách Ghi chú
1 4” - 100 x 6.0 x 16mm Inox
2 4” - 100 x 6.0 x 16mm Sắt
3 4” – 100 x 3.0 x 16mm Sắt
4 5” - 125 x 6.0 x 22mm Sắt
5 7” - 180 x 6.0 x 16mm Sắt