MŨI ĐỤC BÊ TÔNG ĐUÔI GÀI NHỎ - SDS PLUS BENZ
Đăng ngày 19-03-2013 Lúc 03:40'- 1277 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
MŨI ĐỤC BÊ TÔNG ĐUÔI GÀI NHỎ- SDS PLUS BENZ
(GIÁ CHƯA 10% VAT)

Stt Tên Gọi Chiều dài mũi Đơn giá
1 Đầu nhọn L 160 mm 17,000
2 Đầu nhọn L 280 mm 35,000
3 Đầu bằng L 160 mm 17,000
4 Đầu bằng L 280 mm 35,000