T-100KP - KYOWA
Đăng ngày 14-03-2013 Lúc 11:28'- 1171 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
Áp lực 100Bars
Miệng hút 22mm
Hành trình 35mm
Lưu lượng 13cc
Bình chứa 5,2l
Ngã ra ¼”
Trọng lượng 7kg