T-50KP - KYOWA
Đăng ngày 15-03-2013 Lúc 10:24'- 1154 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
Áp lực 50Bars
Miệng hút 22mm
Hành trình 35mm
Lưu lượng 13cc
Bình chứa 4,5l
Ngã ra ¼”
Trọng lượng 3.3kg