TV-120
Đăng ngày 24-01-2013 Lúc 02:12'- 1383 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1

Model Vibration Tester TV 120
Phạm vi đo Gia tốc 0.1m/s2  - 199.9m/s2
Vận tốc 0.01cm/s – 19,99cm/s
Dịch chuyển 0.001mm – 1,999mm
Nguồn cấp 12VDC-600mA
Bộ nhớ 100 giá trị
Làm việc liên tục 16h
Dung sai ≤ ±5%
Nhiệt độ làm việc 00C – 400C
Kích thước 230x84x33 mm
Trọng lượng 650 g