TV-310/320
Đăng ngày 23-01-2013 Lúc 03:01'- 1297 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1
                                                     
 Model TV310      TV320
 
Dải đo
gia tốc: 1m/s2 ~ 392 m/s2 
Vận tốc: 0.1cm / s ~ 80cm / s (RMS) 
chuyển động: 0.01 mm ~ 18.1mm
Gia tốc: 0.1m/s2 ~ 20 m/s2
Vận tốc:0.01cm/s ~ 4cm/ s chuyển động : 0.001~ 0.8mm 
 
Dải tần số
Accelertation:10Hz~200Hz、10Hz~500Hz、10Hz~1KHz、10Hz~10KHz
Velocity:10Hz~200Hz、10Hz~500Hz、10Hz~1KHz
Displacement:10Hz~500Hz
Độ chính xác ± 5%
Nhiệt độ làm việc 0 ℃ ~ 40 ℃
Độ ẩm tương đối ≤ 80%
Kích thước 171 × 78,5 × 28 (mm)
Năng Pin lion  (liên tục làm việc 20 giờ)