TV-300
Đăng ngày 23-01-2013 Lúc 01:51'- 1108 Lượt xem
Giá: ~1 VND / 1 1

 
Phạm vi đo
Gia  tốc 1m/s2 ~ 392 m/s2 (Peak) 
Vận tốc 0.01cm / s ~ 80cm / s 
Chuyển động 0.001 mm ~ 18.1mm
 
Dải tần số
Gia tốc 10Hz~200Hz、10Hz~500Hz、10Hz~1KHz、10Hz~10KHz
Vận tốc 10Hz~1KHz
Chuyển động 10Hz~500Hz
Độ chính xác ± 5%
Nhiệt độ làm việc 0 ℃ ~ 40 ℃
Kích thước 171 × 78,5 × 28 (mm)
Năng Pin lion  (liên tục làm việc 20 giờ)